Välkommen till

INTEGRATION4LIFE

Integration4life Stockholm AB byggdes upp av ett behov under 2015 att stötta människor som flytt sitt land och kommit till Sverige. Idag har företaget utvecklats och består av syskonen Susanne Nyberg Sander och Tomas Andersson. Företaget erbjuder affärsutveckling och snickeriverksamhet. Engagemanget för att stötta människor som tvingats fly från sina länder finns kvar.

Vilka vi är

Susanne Nyberg Sander

”Jag är intresserad av organisation, ledarskap och integration. Efter 30 år, största delen som företagsledare inom det medicintekniska området med hörselhjälpmedel och mätutrustningar, dels på privata företag och dels inom stat/landsting, bestämde jag mig hösten 2015 att bli delaktig i integrationen av människor som flytt sitt land. I samband med det startade jag verksamheten Integration4Life.”

bygg-snickeri

Tomas Andersson

”Jag har under mitt yrkesliv arbetat inom Tele och IT. Största delen som säljare och kundansvarig för totallösningar av telefon och IT-system. Jag har alltid haft ett stort intresse för bygg- och snickeriverksamhet och det har upptagit en stor del av min fritid. Sedan 2019 arbetar jag som snickare på heltid.”