Föreläsningar

Lyssna på en flyktings framgångar!

Vi erbjuder personliga föreläsningar riktat mot skolor, företag eller organisationer som har nytta av att få en inblick i hur livet som flykting är i Sverige. Ta del av flyktvägen från hemlandet till Sverige och de hinder och möjligheter Sverige erbjuder under den många gånger krävande tiden då  asylansökan prövas.

 

Föreläsning 1

Susanne berättar om tiden från ankomsten till Sverige till uppehållstillståndet för två män och en familj som hon hjälpt,  vilka hinder en flykting möter och vad Susanne har behövt göra för att personerna skulle nå sina mål och framgångar.

Föreläsning 2

Möte Ameer från Syrien och ta del av en ung mans riskabla flyktväg, upplevelserna under resan samt tiden i Sverige  och vilka framgångar han har uppnått. Susanne berättar också vad hon bidragit med för att Ameer skulle kunna nå sina mål. Det ger både en inblick i en flyktings liv och ett hopp för unga människor att det går att nå sina mål.

Föreläsning 3

Möte en flykting från Afganistan och ta del av flyktvägen, upplevelserna under resan samt tiden i Sverige  och vilka framgångar personen har uppnått. Susanne berättar också om sina erfarenheter om de hinder och möjligheter som Sverige erbjuder.

img_2258
last-photo-shop