INTEGRATION

Ideellt arbete för integration

Integration4life byggdes upp av ett behov under 2015 att stötta människor som flytt sitt land och kommit till Sverige. Arbetet utfördes på uppdrag av Sundbybergs kommun under åren 2015 – 2016 med uppstart av evakueringsboende samt uppbyggnad av ett boende för ensamkommande flyktingungdomar.

Under perioden 2017 – 2018 följde arbete på uppdrag av ideella föreningen Livstycket i Tensta och nuvarande arbetet består av att ideellt stötta uppbyggnaden av en ny ideell förening; Språkbruket med språkundervisning för kvinnor i Järvaområdet.

Berätta hur vi kan vara till hjälp!​