Om oss

Vad vi gör

Integration4life Stockholm AB byggdes upp av ett behov under 2015 att stötta människor som flytt sitt land och kommit till Sverige.

Idag har företaget utvecklats och består av syskonen Susanne Nyberg Sander och Tomas Andersson. Företaget erbjuder affärsutveckling och snickeriverksamhet. Engagemanget för att stötta människor som tvingats fly från sina länder finns kvar.

Susanne Nyberg Sander

Jag har arbetat 30 år inom det medicintekniska området med hörselhjälpmedel och mätutrustningar, dels på privata företag och dels inom stat/landsting. Under åren 1996-2015 åren var jag vd för ett säljbolag av hörselhjälpmedel. Här passade min grundvärdering om alla människors lika värde och rätt till möjlighet att leva det liv man önskar, bra. Här fanns andra mål, tillsammans med de ekonomiska, för att nå ett framgångsrikt företag. De handlade om medarbetarnas och användarnas mål. Vintern 2015 bestämde jag mig för att jag ville bidra till integration och sa upp mig från företaget.

Hösten 2015 var jag med och starta upp ett evakueringsboende för flyktingar. Här kom mina erfarenheter för organisation väl till pass och under de 3 månaderna som jag arbetade där fick jag en viktig inblick i situationen för människor som tvingats fly från sina länder. Under våren 2016 arbetade jag som projektledare och startade upp ett boende för ensamkommande ungdomar i kommunal regi.

Dessa erfarenheter kom att prägla mina vidare val och jag har fortsatt arbeta för en bättre integration. Under 2017-2018 arbetade jag för ideella föreningen Livstycket i Tensta med att bygga upp deras försäljningsverksamhet.

Från och med år 2019 har mina uppdrag även varit för privat verksamhet med inriktning på försäljning och verksamhetsprocesser. Utöver det så arbetar jag ideellt med att starta Ideella föreningen Språkbruket. Språkbruket vill återuppta språkundervisning för kvinnor i Järvaområdet efter att Livstycket lagt ner sin verksamhet.

bygg-snickeri

Tomas Andersson

Jag har under mitt yrkesliv arbetat inom Tele och IT. Största delen som säljare och kundansvarig för totallösningar av telefon och IT-system. Jag har alltid haft ett stort intresse för bygg- och snickeriverksamhet och det har upptagit en stor del av min fritid. Sedan 2019 arbetar jag som snickare på heltid.