dsc_2871

“Jag är intresserad av organisation, ledarskap och integration. Jag bestämde mig hösten 2015 att bli delaktig i integrationen av människor som flytt sitt land.

Jag har arbetat 30 år inom det medicintekniska området med hörselhjälpmedel och mätutrustningar. Dels på privata företag och dels inom stat/landsting. De sista 19 åren var jag vd för ett säljbolag. Här passade min grundvärdering om alla människors lika värde och rätt till möjlighet att leva det liv man önskar, bra. Här fanns andra mål, tillsammans med de ekonomiska, för att nå ett framgångsrikt företag. De handlade om medarbetarnas och användarnas mål. Vintern 2015 bestämde jag mig för att jag ville bidra till integration och sa upp mig från företaget.

Hösten 2015 fick jag förmånen att vara med och starta upp ett evakueringsboende för flyktingar. Här kom mina erfarenheter för organisation väl till pass och under de 3 månaderna som jag arbetade där fick jag en viktig inblick i flyktingarna situation och numera även vänner. Under våren arbetade jag som projektledare och startade upp ett boende för ensamkommande ungdomar i kommunal regi. Jag har fortsatt att arbeta där ca 1 dag per vecka för att hålla kontakt med de fantastiska ungdomarna som bor där, och öka kontaktytorna ut i det svenska samhället för dem. Jag har även hållit kontakten med ett antal nyanlända som jag träffade på evakueringsboendet. Jag har under detta år följt och hjälpt dem genom den svenska, många gånger omöjliga byråkratin, för att etablera ett liv i Sverige. Jag vill nu dela med mig av den erfarenhet jag fått, för att öka förståelse för flyktingarnas situation vilket jag vill ska bidra till en bättre integration.”